Winsite

02/04/2014

Replay Technologies (הישראלית) פיתחה טכנולוגיה מגניבה בשם freeD™ הטכנולוגיה מאפשרת צפייה מיוחדת בשידורים חוזרים של אירועים מיוחדים כמו תחרוית ספורט וכו' – מכמה זוויות ובצורה מרשימה בהחלט..

הטכנולוגיה מתבססת על מצלמות רבות הפרוסות מאחורי הקלעים במטרה ליצור תמונה רחבה של כל המתרחש בזירת הצילום. השידור החוזר בנוי ממה שקלטו המצלמות. מגניב!