Winsite

29/05/2014

האתר החדש של משרד הפרסום מותגים עלה לאוויר.

האתגר היה לא קל מצד אחד לשדר "התמחות בחרדים", אבל מאידך בלי תמונות של חרדים. וכמובן אווירה חיובית.

סדרת קומיקס קלילה שהוטמעה בדף הבית, יחד עם מאפיין חרדי מובהק, סדרת כובעים רב מגזרית שמפוזרת בכותרות האתר, יצרנו לחבר'ה ממותגים את האווירה הרצויה.

חברים, היה כיף לעבוד אתכם! המשיכו להצליח!

http://www.mootagim.com/