Winsite

23/06/2014

היום זכינו לביקור מיוחד במשרד. אושרית מ"המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה", הגיעה כדי לבחון יחד איתנו איך אפשר לשלב בצוות המנצח של ווינסייט עובדים בעלי מוגבלות.

האג'נדה שעומדת מאחורי הפעילות היא מרתקת. משרד הכלכלה פתח בפעילות מבורכת זו במסגרת המטה לפני כשנה וחצי, תוך שילוב אינטרסים של המעסיק והמועסק.

הפעילות עוסקת באיתור מועמדים בעלי מוגבלויות המתאימים לשילוב בשוק העבודה, ראיונות, בחינות התאמה, בדיקת נגישות פיזית של מקום העבודה וסיוע בתהליך ההנגשה. הדרכת מעסיקים, וליווי צמוד בתהליך קליטת העובד.

אושרית סיפרה בהתלהבות על ההצלחה הגדולה של הפעילות. ועם נתונים מרשימים של 20 שילובים מוצלחים בחודש בסניף ירושלים של המטה, בהחלט יש סיבה לגאווה.

ובינתיים אנחנו ממתינים למצוא את האדם המתאים להשתלבות גם אצלנו.