Winsite

19/10/2014

כמה טוב להיות שותפים בדברים טובים שקורים במישור החברתי בארצנו. וכמה נחמד לקבל משוב מלקוחות מרוצים. שתמשיך לה שנה של לקוחות מרוצים!
זה מה שכתב עלינו אביגדור מנהל הדף "עבודות לחרדים":
תגידו מזל טוב!
הלוגו החדש של "עבודות לחרדים".
ותודה רבה ל Netta Shafir וחברת Winsite – בונים אתרים מנצחים על העיצוב והשירות הכי טוב שיכולתי לבקש.
שבוע טוב וחורף בריא! — עם ‏עבודות לחרדים‏.